TimeStampIt

За да издадете удостоверение за време е необходимо да достъпите системата с валиден сертификат на StampIt.
Ако сте включили сертификата си може да опитате отново.